Lästips för den nyfikne
Så Du vill bli lite mer seriös ifråga om konservatismen, och läsa en bok eller två. Vad rekommenderar då vi Dig att börja med?

  • Den överlägset bästa beskrivningen av konservatismen i kortform som finns publicerad på svenska är Reidar Larssons 14 sidor korta kapitel om konservatismen i hans välkända Politiska ideologier i vår tid. Vi rekommenderar varmt alla som är intresserade av konservatismen att läsa denna framställning. Köp boken här.

Vill man läsa en lite längre bok om konservatismen på svenska rekommenderar vi:

  • Olsson, Stefan: Handbok i konservatism (2007). 253 sidor.

De två internationellt mest välkända och respekterade konsevativa tänkarna under de senaste 65 åren är amerikanen Russell Kirk och engelsmannen Roger Scruton. Följande böcker är deras beskrivningar av konservatismen i det huvudsakliga:

  • Kirk, Russell: Russel Kirk's Concise Guide to Conservatism (1954). 106 sidor. Köp den här.

  • Scruton, Roger: The Meaning of Conservatism (1980). 206 sidor. Köp den här.

Egentligen är följande bok av Scruton en ännu bättre första introduktion till konservatismens idévärld och på samma gång dess idéhistoria:

  • Conservatism - An Invitation to the Great Tradition (2017). 169 sidor. Köp den här.
Konservatismens lärofader är Edmund Burke. Både Kirk och Scruton, liksom Reidar Larsson, hänvisar till honom på detta vis. Hans bok Reflections on the Revolution in France (1790) är inte bara konservatismens portalverk, det är också dess viktigaste referensverk. Den finns i många upplagor, vi rekommenderar följande:
  • Graham Catlins kommenterade upplaga Core Conservatism - Edmund Burke's Landmark Definition. 351 sidor. Köp den här.

  • Den finns också översatt till svenska som Reflektioner om franska revolutionen. 238 sidor. Köp den här.


Börja med någon bara! Det är inte så noga vilken av dessa Du väljer. Antingen ger det mersmak, och då kan Du gå vidare till någon annan i listan här ovan... Eller så kan Du gå vidare och fördjupa dig en aning. Det viktigaste är att Du inte väljer andra böcker att börja med - eftersom det finns många böcker som är missvisande om man inte har fått rätt glasögon att förstå dem med från början.