Lästips för nybörjaren
Så Du vill bli lite mer seriös ifråga om konservatismen, och läsa en bok eller två. Vad rekommenderar vi då att Du börjar med?

  • Den överlägset bästa beskrivningen av konservatismen i kortform som finns publicerad på svenska är Reidar Larssons 14 sidor korta kapitel om konservatismen i hans välkända Politiska ideologier i vår tid. Vi rekommenderar varmt alla som är intresserade av konservatismen att läsa denna framställning. Köp boken här.

Vill man läsa en lite längre bok om konservatismen på svenska rekommenderar vi:

  • Olsson, Stefan: Handbok i konservatism (2007). 253 sidor.

Den överlägset bästa beskrivningen av konservatismen som finns på engelska, guldpriset inom genren och dessutom gratis på nätet, är:

  • Hamilton, Andy: Conservatism (2015) i Stanford Encyclopedia of Philosophy. Ca 30 A4-sidor plus litteraturförteckning.

De två internationellt mest välkända och respekterade konsevativa tänkarna under de senaste 65 åren är amerikanen Russell Kirk och engelsmannen Roger Scruton. Följande bok av Kirk är en mycket lättläst beskrivning av konservatismen i det huvudsakliga:

  • Kirk, Russell: Russel Kirk's Concise Guide to Conservatism (1954). 106 sidor. Köp den här.

...och följande bok av Scruton är en lättläst introduktion både till konservatismens idévärld och på samma gång dess idéhistoria:

  • Conservatism - An Invitation to the Great Tradition (2017). 169 sidor. Köp den här.

Börja med någon bara! Det är inte så noga vilken av dessa Du väljer. Antingen ger det mersmak, och då kan Du gå vidare till någon annan i listan här ovan... Eller så kan Du gå vidare och fördjupa dig en aning. Det viktigaste är att Du inte läser andra böcker som utger sig för att beskriva konservatismen som det första Du läser - eftersom det finns ganska många böcker som är missvisande om man inte har fått rätt glasögon att förstå dem med från början. Men har Du väl fått en i huvudsak korrekt bild av konservatismen så ser Du tydligt det relevanta och det mindre relevanta i de där andra böckerna.