Stöd oss
Denna portal drivs partipolitiskt oberoende och idéellt. Du kan stödja oss på följande sätt:

  • Köp boken Modern konservatism (Recito 2020).

  • Köp och läs de böcker vi hänvisar till från Konservatism.se (vi tjänar på om du köper något via Amazon-länkarna), och försök hitta andra att diskutera dem med.

  • Gilla vår Facebook-sida, där det informeras om uppdateringar och portalens innehåll kan diskuteras.

  • Tipsa Dina vänner och andra om Konservatism.se .

  • Lägg upp en länk till Konservatism.se från Din hemsida, blogg el.dyl.

  • Länka till artiklar på Konservatism.se som Du vill tipsa Dina egna hemsidesbesökare om.

  • Skriv en uppmuntrande rad, allmänt eller specifikt: kontakt.

  • Meddela oss om någon länk på hemsidan är bruten: kontakt.

  • Gå med i någon av de partipolitiskt oberoende organisationerna Konservativa Förbundet (finns i många delar av Sverige) eller Föreningen Heimdal (i Uppsala) och träffa likasinnade.