Länkar




Följande organisationer är av intresse för den som vill hitta likasinnade i Sverige och internationellt. Inga partier inkluderas här (eftersom de sällan är så konservativa som de då och då försöker framstå).



SVERIGE

Föreningen Heimdal är en studentförening i Uppsala som har funnits sedan 1891, och som enligt sina stadgar företräder en reformvänlig konservatism. Många där är mycket insatta i Edmund Burke och andra konservativa tänkare.

Konservativa Förbundet är en riksorganisation för alla i Sverige som är intresserade av konservatismen, och som enligt stadgarna företräder konservatism i Edmund Burkes efterföljd.



EUROPA

Center for European Renewal (Nederländerna)

Civic Institute (Tjeckien)

Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung (Tyskland)

Institute de Formation Politique (Frankrike)

Roger Scruton (Storbritannien)



USA

The Edmund Burke Foundation

Heritage Foundation

Intercollegiate Studies Institute

The Russell Kirk Center

National Humanities Institute

Roger Scruton Legacy Foundation