Ljud & filmklipp
Här lägger vi ut bandade och filmade föredrag, tal och intervjuer med personer som är av särskilt intresse för den konservativa rörelsen. Sortering sker efter datum.


  Intervju med Jakob E:son Söderbaum om konservatismen, Edmund Burkes och Friedrich Hegels betydelse för dess idéutveckling, och även om viktiga skillnader gentemot liberalismen och socialismen.
  Historia.nu 2022-09-07.


  Samtal mellan Christer Sturmark och Jakob E:son Söderbaum om högt och lågt kopplat till modern konservatism, dess filosofi och politik, historiska perspektiv, och lite grann kring Söderbaums bok i ämnet.
  Fri Tanke 2021-06-24.


  Intervju med Torbjörn Aronson (del 1, del 2) om konservatismens idéhistoria och huvudsakliga idéer. Här bjuds också på insiktsfulla perspektiv på kristendomens relation till konservatismen och på vad som skiljer konservatismen från andra ideologier. Aronson är dubbeldoktor i statskunskap och teologi och har
              forskat mycket på svensk höger, borgerlighet och konservatism.
              Hotspot 2021-02-20 och 2021-02-27.


  Intervju med Jakob E:son Söderbaum om hans bok Modern konservatism (Recito 2020), vad konservatismen egentligen är, och hur han ser på konservatismen i Sverige idag.
  Samtal med samhället 2021-01-30.


  Föredrag av Chantal Delsol på temat ”Promise and perils of human rights in the age of community”. Ett filosofiskt perspektiv på hur idén om mänskliga rättigheter utmanas av identitära rörelser i vår tid, att frihet och rättigheter går hand i hand med skyldigheter, och värdet av personalism. Delsol är
             professor i politisk historia och en av Frankrikes främsta
             liberalkonservativa filosofer idag, och grundare av Hannah Arendt Research
             Institute.
             The Vanenburg Meeting 2020-09-03.


  Roger Scruton och Jordan B. Peterson diskuterar med varandra på temat ”Apprehending the Transcendent”. Peterson är kanadensare, professor i psykologi, och en av vår tids ”intellektuella rockstjärnor”.
  The Cambridge Centre for the Study of Platonism 2018-11-02.


  Intervju med Roger Scruton om värdet av Russell Kirks tänkande. En av vår tids internationellt mest inflytelserika konservativa tänkare talar om en annan av vår tids internationellt mest inflytelserika konservativa tänkare.
  Russell Kirk Center 2016-05-01.


  Intervju med Claes G. Ryn om att de s.k. "neokonservativa" är jacobiner, inte konservativa. Ryn är professor i Politics i USA, och den främste svenske konservative tänkaren i vår tid.
  Tom Woods Show 2015-09-15.


  Föredrag av Jakob E:son Söderbaum på temat "Konservatism här och nu?", om konservativ idébildning och dess förutsättningar idag. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet 2013-11-16.


  Föredrag av Theodore Dalrymple om vänsteretablissemangets kulturmord i Storbritannien, här med fokus på rivningshysterin och utrensandet av böcker på stadsbiblioteken. Dalrymple, även känd som Dr. Anthony Daniels, är brittisk psykiatriker och samhällsdebattör. Han är mycket populär inte
             minst för sitt sätt att alltid ta sig an kontroversiella samhällsfrågor med en
             torr och kittlande intellektuell humor.
             Traditional Britain Group 2012-11-08.


  Tal av Rush Limbaugh vid Conservative Political Action Conference 2009 om vikten att hålla fast vid de konservativa värderingarna. Limbaugh är en mycket populär amerikansk konservativ radiopratare och TV-programvärd, en karismatisk slugger som verkligen inte skäms för sina åsikter. Här är han
             i sitt esse.
             The Hope For America 2009-02-28.


  Johan Hakelius intervjuar Roger Scruton om globaliseringen och terrorismen. Den brittiske filosofen Scruton har länge internationellt ansetts vara vår tids främste konservative tänkare. Här intervjuas han i ett svenskt sammanhang.
             Axess TV 2006-12-17.


  William H. Mulligan, Jr. intervjuar Russell Kirk om skrivandet och mottagandet av boken The Conservative Mind 40 år efter att den publicerades 1953 och ursprungligen som Kirks doktorsavhandling i litteraturvetenskap. Den amerikanske akademikern Kirk lyckades etablera i
              hela Västvärlden att den sanna konservatismen bygger på Edmund Burke.
             Han är, jämte Michael Oakeshott och Roger Scruton, en av de tre
             internationellt mest infytelserika konservativa tänkarna under de senaste 65
             åren.Detta är den sista intervjun som gjordes med Kirk.
             The Russell Kirk Center 1994-04-29.


  Robert Fulford intervjuar Roger Scruton om hans bok The Meaning of Conservatism kort efter att den skrevs 1980. En ung Scruton, då professor i estetik, ger här sina perspektiv på vad konservatism är, och bjuder på kritiska uppfattningar om liberalismen, socialismen, dåvarande
             premiärministern Margaret Thatcher, anglikanska kyrkan m.m. från ett
             intellektuellt konservativt perspektiv. De synsätt som Scruton här ger
             uttryck för ter sig lika relevanta i dagens Sverige.
             Realities Archive någon gång under 1980-talet.