Modern konservatism




Nedan listas ett antal förhållandevis korta artiklar som på ett enkelt sätt förklarar vad konservatism innebär i Sverige på 2000-talet. Vi tar inte ställning till författarna, utan till innehållet i deras artiklar.


***


HELHETSPERSPEKTIV

I juli 2010 publicerades i Barometern och Oskarshamns-Tidningen en utredande artikelserie om "modern konservatism" skriven av Jakob E:son Söderbam. Redaktionens önskemål var att lyfta fram det som är särskilt relevant ur svensk politisk synpunkt.




STARKA RÖSTER OM KONSERVATISMEN

Våren 2011 publicerade Newsmill en artikelserie på temat "vad är och innebär nykonservatismen i Sverige idag?". Vissa inlägg var mindre bra eller mindre representativa för ämnet. Men det övervägande antalet artiklar var välskrivna utifrån en seriös och positiv syn på konservatismen, och belyste ganska utförligt olika sidor av den moderna konservatismen. Detta är en guldgruva för den som vill förstå modern konservatism, och dess plats i svensk samhällsdebatt idag! Här följer de artiklar vi rekommenderar:

  1. Därför är konservatismen stark hos de unga av Johan Lundberg, litteraturvetare och chefredaktör för Axess Magasin. (2011-03-14)
  - Modernismen har misslyckats och yngre västerlänningar söker därför sina historiska band bakåt: som orienteringspunkter i en betydligt vidare kontext än den kultur där vi råkar vara födda eller uppfostrade.

  2. Konservatismen har blivit en kvinnlig ideologi av Elise Claeson, socionom, fri skribent och författare till boken "mamma@home". (2011-03-15)
  - Konservatismen har gått från gubbigt statskramande till att omfamna marknadsekonomi och kapitalism, men kanske mest kramas de sektorer i samhället där kvinnor verkar och utövar makt: civilsamhället och hemmet.

  3. Konservatismen har redan vunnit som nytt dominerande förhållningssätt av Roland Poirier Martinsson, doktor i filosofi, författare och chef för Timbros Medieinstitut. (2011-03-16)
  - Vad beträffar de grundläggande konservativa hållningarna är slaget redan avgjort i Sverige, nästa dominerande förhållningssätt till politiken är det som förespråkas av den konservativa falangen. Det kvittar i det avseendet vilka partier som äger den parlamentariska makten: de kommer att anpassa sig.

  4. I radhusområdena härskar skötsamhet, flit och familjesammanhållning av Charlotta Levay, företagsekonomisk forskare och skribent i samhällsfrågor. (2011-03-17)
  - Man behöver inte vistas särskilt länge i ett genomsnittligt svenskt radhusområde för att märka att till vardags är det helt andra värden än individualism som räknas - skötsamhet, flit och familjesammanhållning. Den konservativa livsstilstrenden söker sitt politiska uttryck.

  5. Konservatismen är en mittenrörelse av Carl Johan Ljungberg, Ph D i statsvetenskap, författare och frilansskribent. Har skrivit sin doktorsavhandling, redigerat en antologi och skrivit en bok om Edmund Burke. (2011-03-18)
  - Konservatismen är snarare en mittenposition. Socialdemokraternas tidiga idéer om sparbanker och egnahemsrörelsen är ett exempel på konservativa stråk i svensk politik.

  6. Välfärd och miljö två viktiga konservativa frågor av Jakob E:son Söderbaum, redaktör för det konservativa e-magasinet Tradition & Fason (http://traditionochfason.wordpress.com) och grundare av Konservativt Forum (www.konservativtforum.org). (2011-03-20)
  - I Storbritannien har den konservative Tory-ledaren David Cameron stärkt borgerligheten i allmänhet och konservatismen i synnerhet genom att koppla välfärds- och miljöfrågorna på ett naturligt sätt till den borgerliga idégrunden. I spänningsfältet mellan ett helgrönt miljöparti och borgerligheten skulle samma dynamik kunna uppstå i Sverige.

  7. Konservatismen ser djupare än liberalismen av Claes G Ryn, professor i Politics vid The Catholic University of America i Washington D.C., USA. Han är huvudförfattare till boken Nykonservatismen i USA (1971), och författare till en mångfald böcker inom angränsande ämnen genom åren. (2011-03-21)
  - Om liberalen gillar vissa samhällsförhållanden, tycker han att de borde kunna införas också på andra håll i världen. Till skillnad från en konservativ frågar han sig inte om kulturellt förberedelsearbete på platsen skapat förutsättningar för importen i fråga.

  8. Dags för en rockad i det borgerliga samarbetet av Charlie Levin, fristående borgerlig debattör och bloggare (www.youbetterthink.blogg.se). (2011-03-16)
  - Maktfördelningen inom allianssamarbetet med två liberala snarlika partier och ett litet konservativt utan bärande relevans öppnar för prestigestrider och populism i de enga leden. Med ett stort brett nykonservativt regeringsparti och ett i storleken mindre men pålitligt liberalt parti hade Sverige fått ett tydligare regeringsinnehav.

  9. Konservatismen måste även få vara intellektuell av Daniel Bergström, ordförande för Föreningen Heimdal i Uppsala och har bland annat varit ledarskribent vid Norrköpings Tidningar. (2011-03-22)
  - På vägen mot ett mänskligare samhälle med människan och inte systemet som måttstock, måste vi dock tänka på två saker. Dels att inte låta oss stelna i en icke-reflekterande liknöjdhet, utan att värna den intellektuella diskussionen. Dels att inte förväxla liberaler med den verkliga fienden.

  10. Ta tillvara potentialen i den socialdemokratiska konservatismen av Stig-Björn Ljunggren, socialdemokratisk statsvetare och disputerade 1992 på en avhandling om Moderata samlingspartiets historia. (2011-03-23)
  - Socialdemokrater har ivrigt försvarat det existerande samhället mot såväl nyliberala anstormningar som försök från vänstern att ständigt höja skatterna för att mata intressen i offentlig sektor. I grunden är socialdemokraterna socialkonservativa.

  11. Med en stabil grund klarar man jordbävningar av Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot (M) och ordförande för Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm. (2011-03-25)
  - Katastrofen och den omfattande förödelsen i Japan blottar den grundläggande förutsättningen för ett tryggt och fritt samhälle: goda normer och värderingar. Vikten av en sund värdegemenskap är något som ofta framhålls av konservativa, men borde också hyllas av klassiska liberaler. I grund och botten borde alla som vill se en liten stat och minskad offentlig inblandning värdesätta just normers och värderingars roll i civilsamhället.

  12. Efter 11/9 erbjöd konservatismen fler svar av Dick Erixon, bloggare och författare och har bl.a. varit medlem i Centerpartiet. (2011-03-28)
  - I den diskussion som följde på 11/9 märkte jag att liberaler inte hade mycket att säga, annat än plattityder som "låt oss vara vänner". I kristna och neokonservativa sammanhang fann jag däremot en livlig diskussion, exempelvis huruvida individuell frihet är en universell värdering eller bara något som är giltigt hos oss i väst. Konservatismen förstår framtiden.

  13. Frihet, Familj, Flit, Företagsamhet! Den växande konservatismen är en stor chans för KD av Jessica Nyberg, kristdemokratiskt kommunalråd på Lidingö och initiativtagare till nätverket Frihet, Familj, Flit, Företagsamhet – FFFF. (2011-03-29)
  - Sverige behöver ett folkligt konservativt parti som på allvar kan utmana den teknokratiska borgerligheten och tydligt ta avstånd från det pragmatiska mittenrike där idépolitiken sedan länge fått ge vika för det politiskt korrekta.

  14. Konservatismen är kylvattnet i den mänskliga reaktorn av Stefan Olsson, fil. dr i statskunskap, verksam vid Totalförsvarets forskningsinstitut, frilansskribent och moderat lokalpolitiker. I april kommer han ut med boken Handbok i konservatism (Atlantis förlag). (2011-03-31)
  - Varför deltar inte konservativa i kampanjer som Earth Hour? Varför köper inte konservativa rättvisemärkt kaffe? Motståndet mot det politisk korrekta har blivit ett av konservatismens kännetecken. De konservativa är den sista försvarslinjen mot den politiska lögnen.

  15. Borgerligheten måste berätta sanningen om Sverige av Anders Edwardsson, historiker och samhällsdebattör samt författare till boken En annorlunda historia (Timbro 2009), som är en detaljerad uppgörelse med den socialdemokratiska historieskrivningen om Sverige under 1900-talet. Han bloggar också på http://svenskhistoria.blogspot.com. (2011-03-30)
  - Målet måste vara att göra Sverige till en ännu friare ekonomi och skapa ett ännu bättre samhälle präglat av mer framåtanda och traditionella västerländska värderingar. Borgerligheten måste nu börja berätta sanningen om både Sveriges uppgång och socialstatens fall.

  16. Trots folkligt stöd kämpar konservativa politiker i motvind av Dag Elfström, student vid Linköpings Universitet. Högerman i kristdemokratisk exil. Redaktör för det konservativa e-magasinet Tradition & Fason (http://traditionochfason.wordpress.com). (2011-04-01)
  - Konservatismen är, hur gärna vi än skulle vilja att förhållandena var annorlunda, en minoritetsströmning inom alliansen. Trots att de få riksdagsledamöter som har en konservativ profil ofta har påfallande många personröster har de svårt att få genmoslag för sin hållning. Partiväldet motverkar konservatismen.

  17. Vi har Reagan och Thatcher att tacka för allt av Henrik L Barvå, politisk redaktör på konservativa Nya Wermlands-Tidningen. (2011-04-02)
  - Det är inte underligt att Ronald Reagan och Margaret Thatcher tillhör den moderna högerns stora förebilder. Deras likar har inte setts sedan dess. De dök upp vid precis rätt tidpunkt för att göra skillnad. Låt vara att de inte lyckades med allt, och att det också har skett bakslag sedan de lämnat den politiska scenen. Det är dock en påminnelse att inga strider är för alltid vunna.

  18. Försvaret är ett konservativt kärnvärde av Rolf K Nilsson, moderat riksdagsledamot 2006-2010 och ledamot av försvarsutskottet. (2011-04-03)
  - Under moderaternas långa historia har försvarsfrågan alltid varit central. Så är det inte längre och det är ett stort misstag. Försvaret är och förblir en viktig konservativ fråga.

  19. Socialkonservatismen är solidaritet, inte statsfientlighet av Bengt Olof Dike, samhällsdebattör, frilansjournalist och var tidigare under sexton år politisk redaktör vid Norrköpings Tidningar. (2011-04-07)
  - Den äkta konservatismen, som länge har varit en huvudfåra i europeisk politik, är ansvarsfull, står för social trygghet, omtanke och individuell omtanke. Den vänder inte ryggen åt den utslagne på gatan utan räcker honom handen. Och den är alls inte fientlig till staten och politiska ingripanden. Social- och kulturkonservatismen står nämligen lika långt ifrån den krassa och kalla nyliberalismen med dess motbjudande krämarfilosofi som avståndet är till socialism och socialdemokratisk kollektivism! Konservatismen bärs dessutom av den västeländska civilisationens kristna värderingar, vilka sätter människokärleken i centrum.

  20. Förlegat att förknippa konservatismen med punschdrickande högermän av Charlie Weimers, förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet och kommunalråd på Hammarö. Han har en examen i statsvetenskap från Karlstads Universitet. (2011-04-06)
  - Den nya konservatismen betonar de mellanmänskliga relationerna och behovet av en gemensam värdegrund som bygger friheten, och har mycket att bidra med för såväl den borgerliga framtidsdebatten som mitt eget parti Kristdemokraterna.

  21. Från fäder har det kommit, till söner skall det gå av Johanna Svartnäs, ordförande Moderata Ungdomsförbundet i Göteborg. (2011-04-08)
  - Konservatismen är den största garanten för stabilitet i tider av kris. Det som förs vidare är inte bara fina traditioner såsom monarkin och det svenska kulturarvet, utan även ett tankesätt om en sund samhällsbyggnad som fungerade förr såväl som idag.

  22. Familjens plats i samhällsgemenskapen är en radikal åsikt idag av Jonas Segersam, landstingspolitiker (KD) och fembarnspappa. (2011-04-09)
  - Sveriges barn behöver mer tid tillsammans med sina föräldrar, inte mindre. Genom att stödja, och myndiggöra familjen, i stället för att styra, splittra, och nedvärdera de oundgängliga insatser som görs i alla Sveriges familjer kan vi lägga grunden för en positiv samhällsutveckling.

  23. Fler poliser och längre straff ger tryggare familjer av Ola Mårtensson, politisk redaktör för moderata Västerviks-Tidningen. (2011-04-13)
  - Samtidigt som uppgifterna exploderat på somliga områden får vi ständiga rapporter om bristerna inom ett av de mest centrala av statens kärnuppdrag - nämligen rättsväsendet - nyckeln till vår trygghet och frihet.

  24. Till dygdernas och enhetlighetens försvar av Ilan Sadé, affärsjurist, förbundsordförande för Centerstudenter 2003-2006 och redaktör för Tidskriften Rådslag 2005-2006. (2011-05-08)
  - Vi kan idag ana att morgondagens stora politiska frågor kommer att äga rum i spänningsfältet mellan enhetlighet och mångfald. Enhetligheten har stöd av stor del av borgerligheten, men även bland hemlösa före detta socialdemokrater som har fått nog av identitetspolitik och multikulturalism. Dessa grupper borde ges ett gott alternativ till Sverigedemokraterna.

  25. Centern borde vara partiet för de små gemenskaperna av Gustav Andersson, landstingsråd (C) i Stockholms län och idédebattör. (2011-05-16)
  - Centerpartiet är idag den tydligaste kraften för individens frihet, men partiet måste bejaka sitt arv i civilsamhällets mindre gemenskaper.

  26. Civilsamhället är medborgarsamhället av Gustaf Almkvist, vikarierande medarbetare på Svenska Dagbladets ledarredaktion. (2011-05-20)
  - Ett samhälle där folk identifierar sig som skattebetalare förväntar sig enbart en motprestation av staten. Ett sådant samhälle är svagt. Det är först när människor ser på sig själva som engagerade medborgare som civilsamhället kan vara livskraftigt.

  27. Kristdemokratin måste bejaka sina konservativa väljare av Magnus Jacobsson, kommunalråd (KD) i Uddevalla. (2011-08-20)
  - Kristdemokraterna bör lämna underlivsfrågorna, tobaken och alkoholen och i stället öppna dörren för de väljare som anser att samhället har sin grund i familjen, nationen och ett personligt ansvar.