Personporträtt
Här kommer vi successivt att lägga ut fördjupningstexter om konservativa tänkare och politiker. Sortering sker efter efternamn. Samtliga länkar är externlänkar.


Tänkare

Edmund Burke av Jakob E:son Söderbaum

Thomas Carlyle av Bo Frank

Juan Donoso Cortés av Carl Johan Ljungberg

Harald Hjärne av Torbjörn Aronson

Russell Kirk (I) av Carl Johan Ljungberg

Russell Kirk (II) av Per Dahl

Rudolf Kjellén av Jakob E:son Söderbaum

Tage Lindbom av Andreas Braw

Claes G. Ryn av Staffan Andersson

Claes G. Ryn av Jan Olof Bengtsson

Wilhelm Röpke av Carl Johan Ljungberg

Leo Strauss av Tobias Harding

Oswald Spengler av Tobias Harding

Peter Viereck av Oskar LidåkerPolitiker

Gösta Bagge av Dag Elfström

Winston Churchill av Carl Johan Ljungberg

Benjamin Disraeli av Carl Johan Ljungberg

Jarl Hjalmarson av Dag Elfström

Margaret Thatcher av Daniel Bergström

Ernst Trygger av Dag Elfström

Nils Wohlin av Dag ElfströmOpinionsbildare

William F. Buckley, Jr. av Dag Elfström

Philippe Muray av Hugo Fiévet

Gunnar Unger av Carl Johan Ljungberg