Edmund BurkeKonservatismens lärofader, d.v.s. han som uppfann konservatismen och på vars tänkande all sann konservatism idag bygger, var irländaren Edmund Burke (1729-1797). Detta etablerades i Europa kring sekelskiftet 1900 genom bl.a. Lord Hugh Cecils utgivande av boken Conservatism (1912), och i USA på 1950-talet genom att Russell Kirk publicerade The Conservative Mind (1953).

Vad var det då som Burke skrev? Hans viktigaste verk ur konservativ synpunkt är Reflections on the Revolution in France (1790). Här kopplade Burke samman mycket av vad han tidigare hade skrivit under sin 28-åriga karriär som parlamentsledamot till något som visserligen framstår som ett lapptäcke av ståndpunkter i den brevform som boken har, men som senare konservativa tänkare har uppfattat som principmässigt sammanhängande. Den moderna konservatismen består alltså, kort sagt, av beskrivningar, tolkningar och anpassningar för andra länder och specifika tidevarv av Burkes principmässigt sammanhängande tänkande - med utgångspunkt i hans Reflections on the Revolution in France men med stöd också i hans i övriga skrifter. Den allra mest kända sammanfattningen av Burkes lära är Russell Kirks 10 konservativa grundprinciper.

Burkes Reflections on the Revolution in France förtjänar än idag att läsas. Både för att detta är konservatismens portalverk och viktigaste referensverk, och för att det är både välskrivet och användbart som politisk inspirationskälla än idag som det är. Burke är en enastående duktig retoriker och verket har stundtals närmast poetiska kvaliteter. Det enda som egentligen känns daterat är bokens sista tredjedel, som är väldigt fokuserad på detaljer i dåtidens politik som inte är relevant för moderna läsare annat än för den som vill nörda ner sig i Franska revolutionens historia ordentligt.

Boken finns tillgänglig i många upplagor, det är egentligen bara att välja en som passar Dig - läderbunden, billig pocket, eller någon kommenterad upplaga. Den finns också tillgänglig gratis, t.ex.:

  • Den ursprungliga texten i digital form...
  • ...eller en version med en mängd tillagda rubriker (alltså ej i originaltexten) som underlättar för läsaren att hänga med: Del 1, Del 2, Del 3.

För den som verkligen vill förstå Burkes klassiska bok rekommenderas Graham R. Catlins kommenterade upplaga från 2020. Burkes ursprungliga bok är som sagt skriven som ett brev, d.v.s. den har varken kapitelindelning eller avsnittsindelning, och den liksom böljar framåt med många avstickare från "huvudtråden" som stundtals kan upplevas som svår att följa. Catlin förklarar vilka huvudsakliga ämnen som Burke behandlar i boken, han har delat in boken i kapitel och avsnitt och alla stycken har försetts med ett paragrafnummer. Catlin har dessutom gjort en sammanfattning av boken som är utmärkt att ha med sig när man börjar läsa Burkes text. Denna upplaga är dessutom ganska billig. Köp den här.

Boken finns också översatt till svenska för den som föredrar det, med titeln Reflektioner om franska revolutionen. Köp den här.

En recension av boken på svenska finns att läsa här.

Den bästa boken om Burkes tänkande, som ger en systematisk helhetsbild av detta, är den världsberömde amerikanske konservative tänkaren Russell Kirks Edmund Burke - A Genius Reconsidered (1967). Den finns i en nyupplaga från 1997 med ett förord av den främste europeiske konservative tänkaren i vår tid, Roger Scruton. Köp den här.

En utmärkt, kort och koncis bok på svenska om Burke och hans tänkande är Carl Johan Ljungbergs Edmund Burke (2008). Köp den här.