Vad borde stå på bibliotekshyllan Ocgb?
De flesta svenska stadsbibliotek saknar relevanta böcker om konservatismen på hyllan Ocgb där sådana böcker ska stå enligt svensk biblioteksstandard. Om hyllan Ocgb överhuvudtaget finns på biblioteket ifråga, vilket den många gånger inte heller gör. Fotot här ovan visar det magra innehållet på hyllan i Stockholms stadsbibliotek sommaren 2020.

Vilka böcker borde då stå där, så att allmänheten har tillgång till relevanta och rimligt rättvisande böcker om denna tredje huvudideologi jämte liberalismen och socialismen (som det ju normalt finns flera hyllmeter om)? Här är våra förslag.


 • Burke, Edmund: Reflections on the Revolution in France (1790)

 • Burke, Edmund: Reflektioner om franska revolutionen (sv övers 1989)

 • Dahl, Per & Ljungberg, Carl Johan (red): Förnuft & Inlevelse - Burke mellan upplysning och romantik (1990)

 • Dahl, Per (red): Och sedan? - Den nya borgerliga idédebatten (2003)

 • Elvander, Nils: Harald Hjärne och konservatismen (1961)

 • Fredriksson, Gunnar: Konservativa idéer - Om pessimismens politiska filosofi (1986)

 • Hagberg, Knut: Burke, Metternich, Disraeli (1931)

 • Jones, Emily: Edmund Burke and the Invention of Moder Conservatism 1830-1914 (2017)

 • Kirk, Russell: A Program for Conservatives (1954)

 • Kirk, Russell: Edmund Burke - A Genius Reconsidered (1967)

 • Kirk, Russell: Russell Kirk's Concise Guide to Conservatism (1957)

 • Kirk, Russell: The Conservative Mind (1953)

 • Lindbom, Tage: Människoriket - Tankar om västerlandets sekularisering (1978)

 • Lindbom, Tage: Sancho Panzas väderkvarnar (1962)

 • Ljungberg, Carl Johan: Edmund Burke (2008)

 • Oakeshott, Michael: Rationalism in Politics and other Essays (1962)

 • Olsson, Stefan: Handbok i konservatism (2011)

 • Pettersson, Simon O.: Svenska konservativa profiler (2017)

 • Rodhe, Edvard: Geijer och samhället (1942)

 • Ryn, Claes G.: A Common Human Ground - Universality and Particularity in a Multicultural World (2003)

 • Röpke, Wilhelm: A Humane Economy (1960)

 • Santorum, Rick: It takes a family (2005)

 • Scruton, Roger: Conservatism - An Invitation to the Great Tradition (2017)

 • Scruton, Roger: How to Think Seriously About the Planet - The Case For Environmental Conservatism (2012)

 • Scruton, Roger: The Meaning of Conservatism (1980)

 • Söderbaum, Jakob E:son: Modern konservatism - Filosofi, bärande idéer och inriktningar i Burkes efterföljd (2020)

 • Unger, Gunnar (red): Kämpande konservatism (1971)Problemet med bristen på information

Biblioteken har ett folkbildningsansvar. Detta ansvar är knappast mindre ifråga om att tillhandahålla information rörande politik i vår tid. Konservatismen är den tredje stora ideologin i västvärlden jämte liberalismen och socialismen - det har den varit i 200 år och det är den än idag. Att det inte finns relevant information om konservatismen att tillgå är därför ett demokratiskt problem.

Som det nu ser ut på hyllorna i svenska stadsbibliotek kan man lätt få intrycket att det knappt existerar någon konservativ idébildning. Det ger näring åt det populära missförståndet att konservatismen inte står för någonting särskilt. Det lämnar också öppet för partier att definiera inför media vad konservatism är, vilket alltid blir fel eftersom partier alltid främst är fokuserade på vad som är medialt gångbart och vad som lockar väljare. Inom den intellektuella konservatismen kallas detta för Konservatism med stort K, alltså partier och politiker som kallar sig själva för ”konservativa” utan att därmed stå för en samhällsanalys och politiska ståndpunkter i linje med den egentliga konservatismen (med litet K).

Det är inte så att det finns väldigt lite skrivet om konservatismen. Tvärtom - det finns ganska många fler böcker än de här ovannämnda som är relevanta för den som vill lära sig mer om konservatismen. Bibliothek des Konservatismus i Berlin, Tyskland, har 30,000 katalogiserade volymer från hela världen. Men de ovannämnda förslagen ger en bra, huvudsaklig, tydlig och någorlunda bred bild av vad konservatismen är och vad den står för, med fokus på moderna och svenska författare.

Om Du vill göra en insats för folkbildningen, demokratin och för konservatismen i Sverige - gå till Ditt närmaste stadsbibliotek och be dem att ta in en eller annan av de ovannämnda böckerna.