Vad borde stå på bibliotekshyllan Ocgb?
De flesta svenska stadsbibliotek saknar böcker om konservatismen på hyllan Ocgb där sådana böcker ska stå enligt svensk biblioteksstandard. Om hyllan Ocgb överhuvudtaget finns, vilket den inte heller gör många gånger. Vilka böcker borde då stå där, så att allmänheten har tillgång till relevnata och rimligt rättvisande böcker om denna tredje huvudideologi jämte liberalismen och socialismen (som det ju normalt finns flera hyllmeter om)? Här är våra förslag.

 • Burke, Edmund: Reflektioner om franska revolutionen (sv övers)

 • Dahl, Per & Ljungberg, Carl Johan (red): Förnuft & Inlevelse - Burke mellan upplysning och romantik

 • Elvander, Nils: Harald Hjärne och konservatismen

 • Hagberg, Knut: Burke, Metternich, Disraeli

 • Jones, Emily: Edmund Burke and the Invention of Moder Conservatism 1830-1914

 • Kirk, Russell: A Program for Conservatives

 • Kirk, Russell: Edmund Burke - A Genius Reconsidered

 • Kirk, Russell: Russell Kirk's Concise Guide to Conservatism

 • Kirk, Russell: The Conservative Mind

 • Ljungberg, Carl Johan: Edmund Burke

 • Oakeshott, Michael: Rationalism in Politics and other Essays

 • Olsson, Stefan: Handbok i konservatism

 • Pettersson, Simon O.: Svenska konservativa profiler

 • Rodhe, Edvard: Geijer och samhället

 • Röpke, Wilhelm: A Humane Economy

 • Santorum, Rick: It takes a family

 • Scruton, Roger: The Meaning of Conservatism

 • Scruton, Roger: Conservatism - An Invitation to the Great Tradition