Populära missuppfattningar
Det cirkulerar många populära missuppfattningar om vad konservatismen. D.v.s. påståenden om vad konservatism är, hur den är, eller vad den står för, som bara alltför ofta tillskrivs konservatismen av personer som antingen aldrig har bemödat sig att försöka förstå konservatismen som idélära, eller som medvetet vill vilseleda. Här följer tio sådana populära missuppfattningar, och kommentarer till dem.


  1. ”Konservativa är emot utveckling”

  – Fel. Konservativa är för utveckling men ser inget värde i förändring för förändringens egen skull. Konservatismen står inte heller för ”motstånd” i någon större utsträckning än socialismen och liberalismen. Däremot vill konservatismen ha politisk utveckling i en annan riktning, och av andra orsaker.


  2. ”Konservatismen vill bevara allt så som det är just nu”

  – Fel. Det finns säkert någonting som är värt att bevara så som det är just nu ur konservativ synpunkt. Men man landar helt fel om man försöker förstå konservatismen på detta vis. Om samhället inte bygger i tillräckligt stor utsträckning på konservativa värden, idéer och värderingar så vill den konservative givetvis förändra samhället i sådan riktning. Enbart i ett samhälle som är alltigenom konservativt skulle den konservative förorda status quo – men å andra sidan är sannolikheten för att ett sådant samhälle skulle kunna uppstå någonstans ganska obefintlig.


  3. ”Konservativa vill vrida klockan tillbaka”

  – Ja ibland, såtillvida att det ofta finns goda exempel längre tillbaka att dra lärdom av och bli inspirerad av, kanske t.o.m. vilja återinföra därför att vi inte har fått någonting bättre sedan dess. Men det gäller i så fall enskilda företeelser snarare än hela epoker som utgör sådana exempel som konservativa kan vilja ha tillbaka. Likt bilföraren vill den konservative alltid hålla ett öga på backspegeln, och behöver ibland lägga i backen en kort sträcka.


  4. ”Konservativa anser att allt gammalt är bra”

  – Nja, det som visat sig långsiktigt hållbart och meningsfullt för flera generationer är normalt sett någonting gott och värt att bevara ur konservativ synpunkt. Men ett givet undantag är t.ex. en statsmakt som lyckas behålla makten genom förtryck. Ett annat är ett antikonservativt politiskt system, då spelar det ingen roll om det är relativt gammalt. Det gamla som är värt att bevara måste alltså även uppfylla andra konservativa värden än att endast vara gammalt.


  5. ”Konservatismen är irrelevant i dagens moderna samhälle där bara fragment av det gamla finns kvar att bevara”

  – Fel, i ett icke-konservativt eller anti-konservativt samhälle finns desto mer som behöver reformeras, ur konservativ synpunkt.


  6. ”Konservatismen är en alltför gammal ideologi för att vara relevant idag”

  –Fel, detta är ett rent historielöst påstående eftersom den konservativa idébildningen tog sin början i slutet av 1700-talet. Det är ungefär samtidigt med feminismen, 50 år efter socialismen och 100 år efter liberalismen. Konservatismen som idébildning har också till stor del formulerats och erhållit nya bidrag under 1900-talet.


  7. ”Konservativa vill befrämja de rikas intressen på bekostnad av de fattigas”

  – Fel. Konservatismen vill att så många som möjligt ska kunna stå ekonomiskt starka i förhållande till statsmakten, inte färre. På så vis blir statens börda mindre, och dess resurser räcker därmed längre till de mest behövande.


  8. ”Konservatismen är emot saker och ting på osakliga, irrationella och emotionella grunder. Liberalism och socialism däremot bygger på saklighet, rationalitet – och vetenskap

  – Nja, att konservatismen vill bevara, utveckla och bygga vissa företeelser i ett samhälle kan kanske sägas baseras på känslor som igenkänning och meningsfullhet. Men det konservatismen vill bevara är sådant som har stått an tidens tand och visat sig gott och meningsfullt över många generationer – det är helt enkelt empiriskt bevisat att de företeelserna fungerar bra. Liberalismen och socialismen för sin del är teoretisk logik som bygger på idéer (frihet, jämlikhet) snarare än på hur verkligheten ser ut, och konservativa för sin del tenderar att uppfatta det som att liberaler och socialister försöker dölja sanningen – eller åtminstone undfly tillvarons mångsidighet.


  9. ”Det som konservatismen vill bevara är det liberala samhället”

  – Nej, konservatismen är i stor utsträckning emot liberalismen. Visserligen inte helt kategoriskt mot alla inslag och varianter av liberalism, och framför allt värnar konservatismen frihetliga värden i samhället. Detta dock med tillägget ”frihet under ansvar”. Det finns många värden som konservatismen håller högre än frihetliga värden, och som man anser hotas av den enögda materialism som både liberalism och socialism står för.


  10. ”Konservatismen är auktoritär”

  – Nja, konservatismen ser staten som ett viktigt redskap för balans mellan olika intressen i samhället, men vill ha en liten och stark stat. Ett samhälle där statsmakten styr allting är en mardröm ur konservativ synpunkt. Socialkonservatismen har en större tilltro till statsmakten ifråga om att bringa ordning och ta socialt ansvar än vad liberalkonservatismen har, men den saknar de totalitära tendenser som finns i socialismen.Artikeln skriven av: Jakob E:son Söderbaum